Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του markopoulos.gr και για τη βελτίωση της online εμπειρία σας.

Αποκτώντας πρόσβαση στο markopoulos.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.

  • Οι βασικοί άξονες αντιμετώπισης του Καρκίνου του Μαστού είναι τρεις: η Χειρουργική, η Ακτινοθεραπεία και η Συστηματική θεραπεία, υπό την έννοια είτε της χημειοθεραπείας είτε της ορμονοθεραπείας ή και άλλων, στοχευμένων θεραπειών.

Στη Χειρουργική βεβαίως, εμπλέκεται και το θέμα της μαστεκτομής που σχετίζεται άμεσα με τη πρώιμη διάγνωση - καρκίνος μικρού μεγέθους - η οποία μας δίνει τη δυνατότητα αποφυγής της μαστεκτομής. Εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο οι επεμβάσεις διατήρησης του μαστού (συντηρητικές επεμβάσεις), οι οποίες προσφέρουν ίδια αποτελέσματα από πλευράς εξέλιξης της πορείας της ασθενούς συγκριτικά με τη μαστεκτομή, έχουν όμως ορισμένους κανόνες, οι οποίοι δε θα πρέπει να παραβλέπονται (πχ κατάλληλο μέθεθος όγκου και μαστού που να επιτρέπει την τοπική αφαίρεση του όγκου με υγιή όρια χωρίς παραμόρφωση του μαστού). Συνεπώς στην πρώιμη διάγνωση, σε μικρούς καρκίνους, που τους ανιχνεύει η μαστογραφία ή ο ιατρός με τα χέρια του έχουμε πάρα πολλές φορές τη δυνατότητα να αποφύγουμε τη μαστεκτομή.

Όταν η μαστεκτομή είναι απολύτως αναγκαία, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα αποκατάστασης της εμφάνισης αυτών των γυναικών με τις εγχειρίσεις πλαστικής αποκατάστασης.